Tartalomhoz ugrás
Vízminőségi garancia - Doulton Ultracarb víztisztító
Víztisztító szakértő I ivovizem.hu
Közzététel szerző: itt egészség · 27 Augusztus 2022
Tags: vízgarancia
Ha egy ivóvíztisztító kisberendezés rendelkezik ivóvízbiztonsági engedéllyel, még nem jelenti azt, hogy az adott termék minden káros anyag (pl. az ólom) eltávolítására is alkalmas. Az erre vonatkozó forgalmazói információkat kritikusan kell kezelni, nem minden esetben áll mögötte megbízható kutatás. Magyarországon átfogó vizsgálat az ivóvíztisztító kisberendezések ólomeltávolítási hatékonyságára vonatkozóan a projektet megelőzően nem volt, ezért indult a jelen összefoglalóban bemutatott felmérés.[2/2.o]

Vízminőségi garancia a Doulton Ultracarb ivóvíz tisztítóval kezelt vízre
 
Alulírott Azari Katalin vegyészmérnök, a Doulton Hungary szakmai képviseletében nyilatkozom, hogy a Doulton Ultracarb szűrőbetétes ivóvíztisztító kisberendezés (Ecofast, HCP, HCS) a  hálózati ivóvíz (továbbiakban vezetékes víz) utótisztítására, a vízminőség érzékszervi javítására - a használati útmutatóban leírt üzemeltetési feltételek mellett - biztonságosan alkalmazható [a].
 
A Vízkutató Vízkémia Akkreditált Vizsgálólaboratórium vizsgálati eredményei, az NNK tanúsítási vizsgálatok jegyzőkönyvei és az NNK összefoglaló szakvéleménye [b,c,d,e] alapján kijelenhető, hogy az Ultracarb szűrőbetétes ivóvíz tisztító kisberendezés megbízható, biztonságos eltávolítást eredményez a vezetékes víz „másodlagos szennyezőire” vonatkozóan, az ólom szennyezésre tanúsítottan 100% eltávolítási hatékonysággal.
 
A szűrt ivóvíz minden tekintetben megfelel a legszigorúbb ivóvíz minőségi követelményeknek, a szűrőbetét kapacitás tartományában és élettartamának végén is. A szakirodalomban leírt és NNK szakvéleményezés során más víztisztító típusoknál tapasztalt vízminőségi kockázatok az Ultracarb szűrőbetétre vonatkozóan nem jelentkeztek [1/34.o].
 
Az Ultracarb szűrőbetétes víztisztító "...nem okozott kedvezőtlen változást a csapvíz minőségében a vizsgált paraméterek tekintetében[b].
Magyarországon a Doulton Ultracarb szűrőbetétes víztisztító univerzálisan alkalmazható, biztonságos megoldás a vezetékes víz minőségének javítására önálló ivóvíz tisztítóként vagy Ecofast szűrőház esetében ivóvíz adagolók részeként.  Legmagasabb vizsgált ólomszennyezés, melyre az NNK tanúsított eltávolítás 100%-os: 320ppb [[c] hiv. 5/17.o/ mintaszám: 4542/19, 4543/19].

Az eredmények alapján a termék alkalmas volt az ólomtartalom teljes eltávolítására. A termék emellett nem okozott kedvezőtlen változást a vizsgált mikrobiológiai, kémiai és mikroszkópos biológiai paraméterekben a csapvízben. Az összes ásványi anyag tartalmat, köztük a kedvező kalcium- és magnéziumtartalmat jellemző összes keménységet lényegében nem befolyásolta. Kedvező, hogy a termék jelentősen csökkentette a vízben található szerves halogén vegyületek mennyiségét.
Helyes üzemeltetés mellett a termék ivóvízminőség-romlást nem okoz.
A termék alkalmazása során be kell tartani az érvényes ivóvíz biztonsági engedélyben és a használati útmutatóban leírtakat.[3/10.o.]

A Doulton Ultracarb POU hálózati ivóvíz tisztítók szakmai- és márka képviselője a Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium. A márka képviselet teljes körű ivóvíz tanácsadással áll rendelkezésre a vízvizsgálatoktól a megfelelő megoldások ajánlásáig, a garantáltan eredeti Doulton termékek biztosításáig.
 
Azari Katalin
vegyészmérnök, ivóvíz tanácsadó
Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium


 

Megfelelőségi Nyilatkozatot megalapozó szakvélemények, vizsgálati jegyzőkönyvek, dokumentumok, szakhatósági engedélyek:
[a] BP/FNEF-TKI/09320-2/2018 NNK ivóvíz biztonsági engedély és NNK KÖZ-13082-2/2018 szakvélemény vizsgálati jegyzőkönyvei,
[b] 42243-1/2020/PKF NNK tanúsítás összefoglaló értékelés és szakvélemény
[c] Ultracarb szűrőbetét vizsgálati jegyzőkönyvek, NNK Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratórium – NAH-1-1070/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium (2020.08.18)
[d] 39438-1/2021/LAB NNK szakvélemény otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazásról
[e] 37686-6/2021/KTEF Ivóvíz biztonsági engedély vezetékes víz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelésére

Kiemelések NNK tájékoztatókból:
A vizsgálataink alapján egy típus (aktívszenet és kerámiát tartalmazó típus) volt, amelynél nem okozott kedvezőtlen változást a csapvíz minőségében a vizsgált paraméterek tekintetében, a többi típusnál a szakirodalomban leírt és szakvéleményezés során tapasztalt kockázatok jelentkeztek: leggyakrabban a mikrobiológiai minőség romlása, a nitrifikáció, az összes keménység túlzott csökkenése, valamint a különböző anyagok (ezüst, nikkel, réz, cink) beoldódása volt tapasztalható. A kockázatok megfelelő üzemeltetéssel csökkenthetők, illetve megelőzhetők.”[1/34.o.]
„A kutatáshoz megszólításra kerültek azok a forgalmazók, akik pozitív elbírálású szakvéleményt kaptak az NNK-tól vagy jogelődjeitől (86 cég). A felhívásra végül 12 forgalmazó jelentkezett 15 termékkel, amelyek közül végül 6 kizárásra került, így összesen 9 termék került bevonásra a vizsgálatba.” [1/33.o]
 
Összefoglalásként elmondható, hogy a szakirodalomnak megfelelően az ivóvíztisztító kisberendezések alkalmasak lehetnek a csapvíz ólomtartalmának, és ezáltal az ebből adódó egészségkockázat csökkentésére. …Fontos megjegyezni, hogy az azonos fajtába tartozó termékek is eltérőek lehetnek az ólomeltávolítási hatékonyság és a felmerülő kockázatok tekintetében.
Emiatt a vizsgált termékek eredményei alapján az összes azonos működési elvű termékre vonatkozóan általános következtetések nem vonhatók le. Az ólomeltávolítási hatékonyságot termékenként vagy termékcsaládonként egyedileg szükséges értékelni, ehhez szükségesnek tartjuk egy vizsgálati módszertan kidolgozását, amely alapján az ólomeltávolítási hatékonyság a továbbiakban más termékeknél is értékelhető. Emellett az ivóvíz ólomtartalmának csökkentésében igazoltan hatékonyan működő termékek jelölésére javasolt kidolgozni egy lehetséges (pl. védjegy) rendszert.
 
A kutatás tapasztalatai alapján a vizsgálatba bevont termékek kapcsán azonosított kockázatok nem minden esetben egyeztek meg a Kormányrendeletben előírt engedélyezési eljárás során azonosított kockázatokkal. Ez egyrészről felhívja a figyelmet a gyárilag új és a hosszabb ideje használt termékek által biztosított víz minőségének különbségére, és ezáltal megalapozza a jelenleg alkalmazott felülvizsgálati szakvéleményezési rendszer (amely során egy már legalább 6 hónapja üzemben lévő példány kerül vizsgálatra, jellemzően a telepítés helyén) fontosságát; másrészről felhívja a figyelmet a karbantartás fontosságára is. [1/35.o.].

Felhasznált nyilvános dokumentumok, NNK általános megállapítások vezetékes víz minőségét változtató megoldásokra:
[1] Módszertan az ólomkockázat kommunikációjához
[2] Összefoglaló a víztisztítók ólomeltávolítási hatékonyságáról
[3] Egyszerűsített kutatási összefoglaló 42243-1/2020/PKFVissza a tartalomhoz