Zero waste víztisztító - prémium ivóvíz, vízminőségi garanciával - Doulton víztisztító - zero waste, prémium vízminőség garanciával!

Tartalomhoz ugrás

Vízminőségi garancia Doulton Ultracarb víztisztítóra

Doulton víztisztító - zero waste, prémium vízminőség garanciával!
Közzététel szerző: itt egészség · 1 Február 2022
Tags: munkahelyivízminőség
Vízminőségi garancia a Doulton Ultracarb ivóvíz tisztítóval kezelt vízre
 
Alulírott Azari Katalin vegyészmérnök, a Doulton Hungary szakmai képviseletében nyilatkozom, hogy a Doulton Ultracarb szűrőbetétes ivóvíztisztító kisberendezés (Ecofast, HCP, HCS) a  hálózati ivóvíz (továbbiakban vezetékes víz) utótisztítására, a vízminőség érzékszervi javítására - a használati útmutatóban leírt üzemeltetési feltételek mellett - biztonságosan alkalmazható [a].
 
A Vízkutató Vízkémia Akkreditált Vizsgálólaboratórium vizsgálati eredményei, az NNK tanúsítási vizsgálatok jegyzőkönyvei és az NNK összefoglaló szakvéleménye alapján kijelenhető, hogy az Ultracarb szűrőbetétes ivóvíz tisztító kisberendezés megbízható, biztonságos eltávolítást eredményez a vezetékes víz „másodlagos szennyezőire” vonatkozóan, az ólom szennyezésre tanúsítottan 100% eltávolítási hatékonysággal.
 
A szűrt ivóvíz a WELL Standard által előírt követelményeknek* minden tekintetben megfelel, a szűrőbetét kapacitás tartományában és élettartamának végén is. A szakirodalomban leírt és NNK szakvéleményezés során más víztisztító típusoknál tapasztalt vízminőségi kockázatok az Ultracarb szűrőbetétre vonatkozóan nem jelentkeztek [1/34.o].
(*bizonyos  paraméterek tekintetében az EU szabályozás alkalmazása az ésszerűbb)
  
Az Ultracarb szűrőbetét az egyetlen tanúsított víztisztító, „…amely nem okozott kedvezőtlen változást a csapvíz minőségében a vizsgált paraméterek tekintetében”[b].
Magyarországon a Doulton Ultracarb szűrőbetétes víztisztító univerzálisan alkalmazható, biztonságos megoldás a vezetékes víz minőségének javítására önálló ivóvíz tisztítóként vagy Ecofast szűrőház esetében ivóvíz adagolók részeként.  Legmagasabb vizsgált ólomszennyezés, melyre az NNK tanúsított eltávolítás 100%-os: 320ppb [„c” 5/17.o/ mintaszám: 4542/19, 4543/19].

Kiemelések az NNK 42243-1/2020/PKF összefoglaló értékelésből
„Az eredmények alapján a termék alkalmas volt az ólomtartalom teljes eltávolítására. A termék emellett nem okozott kedvezőtlen változást a vizsgált mikrobiológiai, kémiai és mikroszkópos biológiai paraméterekben a csapvízben. Az összes ásványi anyag tartalmat, köztük a kedvező kalcium- és magnéziumtartalmat jellemző összes keménységet lényegében nem befolyásolta. Kedvező, hogy a termék jelentősen csökkentette a vízben található szerves halogén vegyületek mennyiségét.
Helyes üzemeltetés mellett a termék ivóvízminőség-romlást nem okoz.
A termék alkalmazása során be kell tartani az érvényes ivóvíz biztonsági engedélyben és a használati útmutatóban leírtakat.” [3/10.o.]

A Doulton Ultracarb POU hálózati ivóvíz tisztítók szakmai- és márka képviselője a Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium. A márkaképviselet teljes körű ivóvíz tanácsadással áll rendelkezésre a vízvizsgálatoktól a megfelelő megoldások ajánlásáig, a garantáltan eredeti Doulton termékek biztosításáig.


Megfelelőségi Nyilatkozatot megalapozó szakvélemények, vizsgálati jegyzőkönyvek
A Doulton Ultracarb ivóvíztisztító kisberendezésekre vonatkozó, a nyilatkozat kiadását megalapozó tanúsító dokumentumok, szakhatósági engedélyek:
[a] BP/FNEF-TKI/09320-2/2018 NNK ivóvíz biztonsági engedély és NNK KÖZ-13082-2/2018 szakvélemény vizsgálati jegyzőkönyvei,
[b] 42243-1/2020/PKF NNK tanúsítás összefoglaló értékelés és szakvélemény
[c] Ultracarb szűrőbetét vizsgálati jegyzőkönyvek, NNK Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratórium – NAH-1-1070/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium (2020.08.18)
[d] 39438-1/2021/LAB NNK szakvélemény otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazásról
[e] 37686-6/2021/KTEF Ivóvíz biztonsági engedély vezetékes víz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelésére
 
NNK általános megállapítások vezetékes víz minőségét változtató megoldásokra (hálózati automatákban vagy önállóan szerelve):
[1] Módszertan az ólomkockázat kommunikációjához.pdf
[2] Összefoglaló a víztisztítók ólomeltávolítási hatékonyságáról-honlapra.pdf
[3] Egyszerűsített kutatási összefoglaló (honlapra)_Doulton.pdf

Kiemelések NNK tájékoztatókból:
„Ha egy ivóvíztisztító kisberendezés rendelkezik ivóvízbiztonsági engedéllyel, még nem jelenti azt, hogy az adott termék minden káros anyag (pl. az ólom) eltávolítására is alkalmas. Az erre vonatkozó forgalmazói információkat kritikusan kell kezelni, nem minden esetben áll mögötte megbízható kutatás. Magyarországon átfogó vizsgálat az ivóvíztisztító kisberendezések ólomeltávolítási hatékonyságára vonatkozóan a projektet megelőzően nem volt, ezért indult a jelen összefoglalóban bemutatott felmérés.” [2/2.o]
„A vizsgálataink alapján egy típus (aktívszenet és kerámiát tartalmazó típus) volt, amelynél nem okozott kedvezőtlen változást a csapvíz minőségében a vizsgált paraméterek tekintetében, a többi típusnál a szakirodalomban leírt és szakvéleményezés során tapasztalt kockázatok jelentkeztek: leggyakrabban a mikrobiológiai minőség romlása, a nitrifikáció, az összes keménység túlzott csökkenése, valamint a különböző anyagok (ezüst, nikkel, réz, cink) beoldódása volt tapasztalható. A kockázatok megfelelő üzemeltetéssel csökkenthetők, illetve megelőzhetők.”[1/34.o.]
„A kutatáshoz megszólításra kerültek azok a forgalmazók, akik pozitív elbírálású szakvéleményt kaptak az NNK-tól vagy jogelődjeitől (86 cég). A felhívásra végül 12 forgalmazó jelentkezett 15 termékkel, amelyek közül végül 6 kizárásra került, így összesen 9 termék került bevonásra a vizsgálatba.” [1/33.o]
  
„Összefoglalásként elmondható, hogy a szakirodalomnak megfelelően az ivóvíztisztító kisberendezések alkalmasak lehetnek a csapvíz ólomtartalmának, és ezáltal az ebből adódó egészségkockázat csökkentésére. …Fontos megjegyezni, hogy az azonos fajtába tartozó termékek is eltérőek lehetnek az ólomeltávolítási hatékonyság és a felmerülő kockázatok tekintetében.
Emiatt a vizsgált termékek eredményei alapján az összes azonos működési elvű termékre vonatkozóan általános következtetések nem vonhatók le. Az ólomeltávolítási hatékonyságot termékenként vagy termékcsaládonként egyedileg szükséges értékelni, ehhez szükségesnek tartjuk egy vizsgálati módszertan kidolgozását, amely alapján az ólomeltávolítási hatékonyság a továbbiakban más termékeknél is értékelhető. Emellett az ivóvíz ólomtartalmának csökkentésében igazoltan hatékonyan működő termékek jelölésére javasolt kidolgozni egy lehetséges (pl. védjegy) rendszert.”
  
„A kutatás tapasztalatai alapján a vizsgálatba bevont termékek kapcsán azonosított kockázatok nem minden esetben egyeztek meg a Kormányrendeletben előírt engedélyezési eljárás során azonosított kockázatokkal. Ez egyrészről felhívja a figyelmet a gyárilag új és a hosszabb ideje használt termékek által biztosított víz minőségének különbségére, és ezáltal megalapozza a jelenleg alkalmazott felülvizsgálati szakvéleményezési rendszer (amely során egy már legalább 6 hónapja üzemben lévő példány kerül vizsgálatra, jellemzően a telepítés helyén) fontosságát; másrészről felhívja a figyelmet a karbantartás fontosságára is. [1/35.o.].


 
>> letölthető pdf formátumban

Doulton Ultracarb, a biztonságos megoldás
Az NNK tanúsítási vizsgálatai, saját eredményeink, szakvélemények alapján az Ultracarb 4in1 szűrőbetét biztonságos, megbízható ivóvízminőség-javító megoldás. A vezetékes vizeinkben előforduló összes potenciális szennyeződés csökkentésére, a prioritásként kezelendő ólom 100% biztonságos eltávolítására alkalmas, ezért univerzálisan használható.
A Doulton Ultracarb rendeltetésszerű használata és a karbantartási előírások betartása mellett nincsen szükség a szűrt víz kémiai ellenőrző vizsgálatára.

A Doulton víztisztító gazdaságos, környezetkímélő, egyszerűen telepíthető, minimális karbantartási igényű. Eredeti angol termék, alacsony beruházási és karbantartási költséggel.

Az Ecofast víztisztító szerelhető meglévő hálózati vízadagolóba vagy önálló víztisztítóként is funkcionálhat irodában, háztartásban (konyhapult alá szerelve) egyaránt.
A csaptelepre csatlakoztatható víztisztítók (HCS, HCP) néhány perc alatt üzembe helyezhetők, egyszerűen mozgathatók, bármikor le- és felszerelhetők (rozsdamentes és műanyag kivitelben kapható).

Munkahelyen és háztartásában is!
Az APEH állásfoglalása szerint víztisztító kisberendezés a „home office”-ban lévő dolgozók számára is biztosítható [1] vagy cafeteria juttatásként is adható.

A Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratóriumban évtizedek óta vizsgálunk különböző vízmintákat. Tisztában vagyunk a feladóhelyen és a fogyasztóhelyen mérhető vízminőség-romlást okozó szennyezők körével és mértékével. Ismerjük az ivóvíztisztításban alkalmazott technológiák előnyeit, hátrányait, az egyes vízkezelő eljárások illeszthetőségét (kémia szempontból).
Az egészséges ivóvíz biztosításának bármely fázisához kapcsolódva állunk rendelkezésre: akkreditált vízvizsgálatokkal, szaktanácsadással, megbízható, optimális "vízportfólió" ajánlásával, Doulton termékek biztosításával.
A Doulton víztisztítók szakmai- és márkaképviselete garantált termékminőséget (eredeti termékeket) és egyedi kedvezményes beszerezési lehetőséget is biztosít szakmai partnerek, beruházók, döntéshozók részére.


Azari Katalin
vegyészmérnök, ivóvíz tanácsadó
Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B.
1-2124157, 1-2148937 (hétköznap 9-15)
labor@vizkemia.hu / vizkemiakft@gmail.com
www.vizkemia.hu / www.ivovizem.hu

(1) "ha a kockázatelemzés a munkáltatónál (ami kötelező.... a tv. miatt) aktualizálásra kerül a mostani járványügyi helyzet miatt, vagy külön születik egy „vészhelyzeti működési rend”  és ebben kerül rögzítésre, hogy a dolgozók veszélyhelyzetnek kitettségét a kevesebb boltba járással, home office-ra átterelt munkavégzéssel, és ezzel együtt kihelyezett eszközökkel, többek között szűrőkkel biztosítja a munkáltató, ezzel eleget téve a munkavédelmi törvény – cikkben hivatkozott - paragrafusának (biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés) akkor ezzel a szintén hivatkozott SZJA tv. 4.§(2a) a) alapján nem lesz bevétel, így adókötelezettség sem.”//adozona.hu/koronavirus_jarvany/Vedoeszkozok_juttatasa_virusveszely_ellen
Vissza a tartalomhoz